Shorty men


Neoprene 3 mm Nylon/Nylon Men sizes : XS to XXXL

Ref: HCS
Men shorty - Thickness 3 mm

 

product

Shorty children  

Neoprene 3 mm Nylon/Nylon Children sizes : 120 cm, 130cm, 140 cm   (more info)
product

Shorty women  

Neoprene 3 mm Nylon/Nylon Women sizes : XS to XL   (more info)
product

Shorty men  

Neoprene 3 mm Nylon/Nylon Men sizes : XS to XXXL   (more info)

Scuba diving wetsuits

Most popular

product

Shorty women  

Neoprene 3 mm Nylon/Nylon Women sizes : XS to XL   (more info)